ข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 เกี่ยวกับ Web Accessibility

ไฟล์นำเสนอของรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 เดือน สิงหาคม 2553 เกี่ยวกับ Web Accessibility และ กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

โดยวันนั้นผมสอนใน Class “การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ระดับต้น สำหรับโปรแกรมเมอร์” ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครับ

Leave a Response